კატალოგის კლასიფიკატორი

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

შეკვეთის პირობები

შეკვეთის პირობები
1. შემკვეთი ვალდებული სრულად გაეცნოს შეკვეთის პირობებს;
2. შემკვეთის ასაკი უნდა იყოს ან აღემატებოდეს 18 წელს;
3. შეკვეთის განთავსებისას იგულისხმება, რომ შემკვეთი ეთანხმება შეკვეთის პირობებს;
4. შემკვეთი სრულად არის პასუხისმგებელი შეკვეთის გაფორმებისას შეყვანილი ინფორმცაციის სიზუსტეზე;
5. შეკვეთისას სრულყოფილად უნდა იყოს მითითებული ადრესატის დასახელება ან/და სახელი და გვარი, სრულყოფილი მისამართი (ქალაქი, ქუჩის სრული დასახელება, შენობის ნომერი, სადარბაზო, სართული, ბინის ნომერი) და საკონტაქტო ნომერი;
6. კომპანია „ლარიფანი“ არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთისას შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეზე;
7. კომპანია „ლარიფანი“ არ არის პასუხისმგებელი შემკვეთის საბანკო ანგარიშის არასანქცირებულ გამოყენებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ შემკვეთს გაუჩნდა ეჭვი, რომ მის ანგარიშს იყენებენ მისი ნებართვის გარეშე, იგი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ საიტის მფლობელს;
8. შემკვეთი ადასტურებს საქონლის მიღებას საბუთზე ხელის მოწერით, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქონელი გადაეცა სრულად და დეფექტის გარეშე;

შეკვეთის მიღების და მიტანის დრო (უფასო მიტანა თბილისის მასშტაბით()
  • ორშაბათი-პარასკევი - 16 საათამდე მიღებული შეკვეთების მიტანა მეორე დღის 18 საათამდე. 16:00 საათის შემდეგ მიღებული შეკვეთის მიტანა მესამე დღეს;
  • შაბათს 14:00 საათამდე მიღებული შეკვეთის მიტანა ორშაბათს 18:00 საათამდე;
  • შაბათს 14:00 საათის შემდეგ მიღებული შეკვეთების მიტანა სამშაბათს 18:00 საათამდე.
უფასო მიტანა თბილისის მასშტაბით